Drodzy Klienci!

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie kin działających pod szyldem OH•KINO, którego operatorem jest VINOVE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rajdowej 74, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000805827, NIP 1133004227, REGON: 384474022
Opisane niżej zasady zostały przygotowane w celu zapewnienia naszym klientom wysokiego komfortu korzystania z usług oferowanych przez kino. Zakup i korzystanie z biletu do kina jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Klient przebywający na terenie kina proszony jest o przestrzeganie wszystkich punktów Regulaminu.
2. Na sali kinowej mogą przebywać Klienci posiadający ważny bilet na wybrany przez siebie seans.
3. Osoby zakłócające porządek w tym projekcje filmu, zostaną wyproszone przez obsługę kina.

Rezerwacja miejsc

3. Przed dokonaniem zakupu istnieje możliwość rezerwacji biletów za pomocą strony internetowej www.ohkino.pl.
a) Zarezerwowane bilety należy wykupić w dowolnej kasie kina, jednak nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem seansu. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
b) Przed przystąpieniem do odbioru rezerwacji należy mieć na uwadze wypełnienie sal kinowych. W przypadku znacznego wypełnienia, czas
odbioru może ulec wydłużeniu.
c) Odbiór rezerwacji następuje po przekazaniu obsłudze kas numeru rezerwacji.

Zakup biletu w kasie kina

4. Bilety na film można nabyć w dowolnej kasie kina dokonując płatności gotówką, kartą płatniczą, smartfonem lub wymieniając Kupony OH•KINO i Kupony Benefit na bilet.
a) Kasy kina czynne są 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
b) Zakupiony bilet upoważnia do zajęcia wyznaczonego miejsca, w ustalonej Sali kinowej, o podanej dacie i godzinie projekcji filmu.
Przebywanie na innej projekcji filmu niż wskazana na bilecie jest niedozwolone.
c) podczas zakupu biletu Klient proszony jest o sprawdzenie zgodności informacji zamieszczonych na bilecie z zamówieniem.
d) Bilet prosimy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu, na który został on zakupiony.
e) W przypadku projekcji filmów 3D klienci, którzy nie posiadają swoich okularów 3D mogą je nabyć w dowolnej kasie kina. Do biletu należy
dokupić okulary umożliwiające oglądanie projekcji w wersji 3D. Posiadacze
okularów 3D zwolnieni są z dopłaty po okazaniu Kuponu przed zakupem biletów.
f) W ofercie kina znajdują się Kupony, które są bezgotówkową formą zapłaty za bilet. Kupon należy wymienić na bilet w kasie kina na filmy zaplanowane w okresie ważności Kuponu. Wymiana Kuponu na bilet może się wiązać z dopłatą za Okulary 3D lub dopłatą za miejsca PREMIUM. Kino zastrzega sobie prawo do zniesienia możliwości wymiany kuponów oraz zaproszeń na bilety przy wybranych tytułach filmowych. Po wymianie Kuponu na bilet nie ma możliwości zwrotu lub zamiany na gotówkę.
g) Zaproszenie OH•KINO należy wymienić na bilet w dowolnej kasie kina. Zaproszenie należy wymienić na bilet w kasie kina na filmy zaplanowane w okresie ważności danego Zaproszenia.
Wrocława 26-04-2022

Cennik

5. Cennik biletów wraz z objaśnieniami poszczególnych kategorii, zamieszczony jest na stronie internetowej www.ohkino.pl oraz w kasach kina.
a) W przypadku zakupu biletu z kategorii Student lub Uczeń, Klient będzie proszony o okazanie ważnej legitymacji.
b) Brak dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki wiąże się z dopłatą do biletu Normalnego.
a) Bilety nieodpłatne przysługują osobom posiadającym ważne zaproszenie OH•KINO; dzieciom do lat trzech (z wyłączeniem seansów kierowanych z zasady dla dzieci młodszych, np. OH KINO MALUCHA) – nie zajmującym samodzielnego miejsca oraz opiekunom osób niepełnosprawnych, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się.

Zwroty

6. Zwrotu biletu można dokonać w dowolnej kasie kina
a) Klienci zwracający bilet proszeni są o zgłoszenie się do kasy wraz ze zwracanym biletem, najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem seansu. Podczas zwrotu prosimy okazać paragon fiskalny lub potwierdzenie z terminala płatniczego.
b) W kasie kina można dokonać zwrotu biletów zakupionych przez Internet. W tym przypadku obsługa kina poprosi o wypełnienie „formularza zwrotu”.
c) Klient otrzymuje zwrot zapłaconej kwoty w pełnej wysokości. Wartość zwrotu za bilety określa paragon fiskalny. Zakup produktów barowych oferowanych przez kino
7. Oferta dostępnych produktów wraz z cennikiem dostępna jest w kasie kina.
a) Prosimy o niewnoszenie produktów spożywczych zakupionych poza terenem kina.
b) Za dokonane w barze zakupy można zapłacić gotówką, kartą płatniczą oraz zbliżeniowo np. smartfonem.

Repertuar kina

a) Repertuar kina dostępny jest w kasach kina i na stronie www.ohkino.pl.
b) W każdą środę dostępny jest repertuar na nadchodzący weekend.

Zasady postępowania w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Wszyscy widzowie oraz klienci kina są obowiązani do stosowania się do zaleceń, przepisów oraz wytycznych wprowadzonych i zatwierdzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2.

Reklamacje

8. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać osobiście Kierownikowi Zmiany lub drogą elektroniczną na adres wroclaw@ohkino.pl.
Wytyczne dla klientów w trakcie epidemii SARS COV-2
Zasady działania Kina w trakcie epidemii zostały określone w Załączniku nr 1, który znajdą Państwo na terenie kina oraz na www.ohkino.pl